Facili2transform

Inzicht, proces en resultaat

Online Training: Online faciliteren van remote participatieve video

5-daagse online training over hoe een participatief videomaakproces op afstand te faciliteren

Download >>>> Brochure Remote  13 - 17 December, 2021.

Wat is Participatieve Video (PV)? Participatieve video is een hulpmiddel waarbij mensen gezamenlijk een film maken om een ​​kwestie die voor hen belangrijk is te visualiseren en te bespreken en daarmee verandering in gang te zetten.

Wat is het doel? Dialoog en discussie over zaken waarbij film een ​​toegevoegde waarde heeft en een belangrijk verschil maakt in de discussie (vooral gedragsverandering, emotioneel rakende vraagstukken en als mensen niet in staat zijn om deel te nemen aan besluitvormende vergaderingen deel te nemen of zich beter op hun gemak voelen als ze in hun eigen omgeving praten). Participatieve video wordt ingezet voor zowel monitoring als beleidsbeinvloeding en belangenbehartiging van minderheidsgroepen. Participatieve video draagt bij aan inclusie.

PV is een uitstekende tool voor monitoring en evaluatie, omdat het een gelegenheid biedt voor ongehoorde stemmen om hun verhalen te delen en het een platform te geven om te worden opgenomen in een monitoring-, evaluatie-, verantwoording- en leerproces.

Wat is Remote Participatieve Video? Bij remote participatieve video wordt het videomaak proces vanaf afstand via virtuele middelen gefaciliteerd. Hiermee kunnen via virtuele communicatie middelen visuele verhalen via mobiele telefoons worden verzameld en bewerkt.

Data:   13 - 17 december, 2021. Dagelijks online sessies van 10.00 - 13.00 uur CET.  1 - 2 uur extra werk voor opdrachten na de online sessies.  (uiterlijke registratie datum 15 november, 2021)

Andere data:   4 - 8 april, 2022 (uiterlijke registratie datum, 15 maart, 2022)

Onderwerp:  Faciliteren Remote Participatieve Video

Aantal:  4 - 8  deelnemers, 

De training is praktisch. Het is leren door te doen, feedback, reflectie, doen, feedback, reflectie en doen. Lees meer over de methodiek en de voordelen  >>> participatieve video

Teaser Remote Participatieve video: Samen in tijden van Corona

Doelen

Op het einde van de training hebben deelnemers;

  • Kennis over het proces van remote participatieve video en hebben vaardigheden om gezamenlijk een video verhaal te ontwikkelen;
  • Inzicht over waar en hoe een participatief video proces toe te passen in een complexe omgeving en hoe deze verhalen voor monitoring en beleidsbeinvloeding in te zetten.
  • Inzicht over hoe 't Remote Participatieve Video proces te faciliteren.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor professionals die werken aan humanitaire crises interventies of ontwikkelingsprojecten, waarbij 'human interest stories' meerwaarde bieden bij baseline onderzoek, monitoring & evaluatie, communicatie, belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding.

Prijs:  € 895,- (exclusief BTW)  Als u zich inschrijft voor 1 september 2021, krijgt u een korting van  € 50,-  Deadline:  Deadline registratie:  15 november, 2021.  Download >>>> Brochure Remote  13 - 17 December, 2021. 

Locatie:  Online

Trainer:   Simon Koolwijk,   Lees over Simon Koolwijk    Ralf Otto.  Lees over Ralf Otto

Registratie:  Contact:  Simon Koolwijk, e-mail. faccom@xs4all.nl 

Optioneel: Indien u voor een organisatie werkt en de training over een langere periode wilt spreiden, zodat u verhalen van uw doelgroep kunt vastleggen, kunnen wij een in-house online training aanbieden met medewerkers van uw organisatie of projectpartner over een periode van 8 - 12 weken. De studie-investering per week bedraagt 4 - 8 uur.

 

Nieuws

Participatieve video in Zuid Soedan - De rol van door crisis getroffen bevolking in de wederopbouw

In de hele maand oktober 2019 heb ik een participatieve video-interventie uitgevoerd in twee gemeenschappen in Zuid-Sudan. Mensen deelden hun verhalen over hoe door crisis getroffen mensen worden betrokken bij de besluitvorming bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van humanitaire interventies. De leerervaringen werden van 19 - 21 november 2019 gedeeld op het Forum of Reflaction, een netwerk dat lokaal geleide initiatieven van lokale getroffen gemeenschappen in crisissituaties promoot. Zie trailer van de film, waarin de lokale bevolking vertelt hoe ze de wederopbouw aanpakten via een gemeenschapswerk voor beloning programma. 
 
De participatieve video-interventie heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd en was zeer empowerment voor alle betrokken actoren.

Lees meer nieuws in het nieuwsarchief

 

Quote Referentie

Toegenomen veiligheid en aandacht voor meisjes heeft bijgedragen aan verbeterde school resultaten!

Tijdens een tussenevaluatie op een Ethiopische school verklaarden de meisjes op video, dat ze zich veiliger op school voelden, nadat er aparte meisjes toiletten waren gebouwd als resultaat van het social accountability proces. De cijfers van de meisjes lieten een aanzienlijke verbetering zien, mede door de toegenomen veiligheid en de aandacht voor de meisjes. Toen deze video werd bekeken en besproken op een gemeenschapsbijeenkomst, nam het bewustzijn bij alle projectpartners toe dat veiligheid een belangrijke voorwaarde voor succesvol leren is.