Facili2transform

Inzicht
Proces
Resultaat

Contact

Nijmegen, Nederland

e-mail.  faccom@xs4all.nl

telnr. +31 (0) 24 350 44 37

mobiel nr. +31 (0) 6 106 24 575

Website:  http://www.facili.nl/

 

Nieuws

Training 'Hoe vertaal je een verhaal naar een video'

Op 6-7 februari, 2020  vindt de volgende training  'Hoe vertaal je een verhaal naar een video' plaats. Lees meer over deze cursus  video maken.  

Lees meer over onze trainingen in de agenda

Quote Referentie

Toegenomen veiligheid en aandacht voor meisjes heeft bijgedragen aan verbeterde schoolresultaten!

Tijdens een tussenevaluatie op een Ethiopische school verklaarden de meisjes op video, dat ze zich veiliger op school voelden, nadat er aparte meisjes toiletten waren gebouwd als resultaat van het social accountability proces. De cijfers van de meisjes lieten een aanzienlijke verbetering zien, mede door de toegenomen veiligheid en de aandacht voor de meisjes. Toen deze video werd bekeken en besproken op een gemeenschapsbijeenkomst, nam het bewustzijn bij alle projectpartners toe dat veiligheid een belangrijke voorwaarde voor succesvol leren is.