Facili2transform

Inzicht, proces en resultaat

Visuele Impact beoordeling en evaluatie

Facili2transform voert impact beoordelingen en evaluaties uit van sociaaleconomische en ontwikkelingsprojecten via visuele storytelling. Facili2transform werkt op een gestructureerde en participatieve manier met als doel om gedragsverandering, relevantie, duurzaamheid en impact van projecten te beoordelen, waarbij alle relevante actoren betrokken zijn. Proces, leren van elkaar en uitwisseling staat centraal. Facili2transform schrijft geen rapporten. Facili2transform begeleid haar klanten notities en korte verslagen te maken waarbij actie- en veranderpunten worden vastgelegd en indien gewenst worden organisaties begeleid om een participatieve film met verhalen vast te leggen.

Simon Koolwijk, eigenaar van Facili2transform, is een ervaren teamleider, facilitator en evaluator met een uitgebreid netwerk van lokale NGOs in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië.


Facili2transform's toegevoegde waarde en uniciteit in evaluaties is;
 
 • Meer dan 25 jaar ervaring in internationale ontwikkeling;
 • Uitstekende (online facilitatie en film vaardigheden;
 • Verbindingen en een breed netwerk met NGOs in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië;
 • De participatieve aanpak met behulp van methoden zoals focusgroep discussies, semi-gestructureerde interviews, ‘appreciative inquiry’, ‘outcome harvesting’, 'people first impact method' (PFIM)  en ‘most significant change;
 • Knowhow van digitale tools om te filmen en audio-visuele verhalen vastteleggen;
 • Betrekken van alle relevante actoren bij het leren van lessen en het verzamelen van input voor aanbevelingen;
 • Solide interviewtechnieken om verhalen over verandering vast te leggen;
 • Degelijke kwalitatieve baseline-evaluaties, die worden gebruikt voor referentie en dialoog bij tussentijdse en eindevaluaties;
 • Knowhow en capaciteit om (participatieve) fotografie of video toe te passen in discussies, dialoog en lesgeven. 
Zie hieronder een voorbeeld van een participatieve video interventie in Zuid Soedan waar impact via storytelling is vastgelegd.
 
Simon werkt samen met lokale NGOs en evaluatoren  voor impact beoordelingen, tussentijdse evaluaties en eindevaluaties in Afrika (Ethiopië, Kenia, Nigeria, Oeganda, Sierra Leone en Zuid Soedan), West-Europa (Nederland, Frankrijk en Duitsland), Oost-Europa (Armenië, Moldavië en Georgië), het Midden-Oosten (Egypte en Palestina) en Azië (India).
 
Simon is gespecialiseerd in het uitvoeren van audio-visuele impact beoordelingen en evaluaties in de domeinen van;
 • Gender en diversiteit;
 • Humanitaire hulp;
 • Klimaatverandering, biodiversiteit en milieu;
 • Sociaal rekenschap en goed bestuur; 
 • Publieke dienstverlening, eg.  Gezondheidszorg, onderwijs, water, sanitatie en landbouw
Heeft u meer vragen, >>>> Contact Simon Koolwijk
 

Nieuws

Tussentijdse evaluatie van 'Sociale verantwoordelijkheid en inclusie programma' in Sierra Leone en evaluatie humanitaire hulpverleningsprogramma in Nigeria

Tussen februari en april 2019 heb ik twee evaluaties uitgevoerd in West-Afrika. De eerste was een tussentijdse evaluatie, waarin de Theory of Change (ToC) werd beoordeeld van een programma voor sociale verantwoordelijkheid en inclusie van minderheidsgroepen in Sierra Leone bij het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van publieke diensten. Tijdens de evaluatie werden meer dan 200 actoren geïnterviewd over de voortgang van het project.
 
Deze tussentijdse evaluatie werd gevolgd door een evaluatie van een humanitair hulpverleningsprogramma in het noordoosten van Nigeria. Daar werden de impact en resultaten beoordeeld van een 'onvoorwaardelijk kasprogramma' en een interventie ter voorkoming van ondervoeding van kinderen. Beide interventies waren gericht op het helpen van gemarginaliseerde groepen voor lokale vluchtelingen, die door een burgeroorlog in het noordoosten van Nigeria ontheemd waren geraakt en in een levensbedreigende situatie waren gekomen door voedseltekorten. 

Lees meer nieuws in het nieuwsarchief.

Quote Referentie

Werk volbracht op een goed georganiseerde manier, binnen een beperkte tijd!

We hebben Simon ingehuurd om een ​​evaluatie van een noodhulpprogramma in Nigeria uit te voeren. Tijd en middelen voor de evaluatie waren beperkt, maar Simon slaagde erin om het werk binnen de gegeven tijd te voltooien en hij was in staat om een ​​goed kwalitatief rapport op te stellen over de resultaten die in het programma waren behaald. Simon is goed georganiseerd. Als professionele facilitator weet hij welke methode hij moet gebruiken om de informatie te verzamelen die hij nodig heeft om de vragen van de klant te beantwoorden. We zullen hem zeker weer gebruiken voor soortgelijke opdrachten en hem aanbevelen aan anderen.
Wilfried van Schasfoort
Directeur Fair and Sustainable