Facili2transform

Inzicht
Proces
Resultaat

Visuele Impact beoordeling en evaluatie

Facili2transform voert impact beoordelingen en evaluaties uit van sociaaleconomische en ontwikkelingsprojecten via visuele storytelling. Facili2transform werkt op een gestructureerde en participatieve manier met als doel om gedragsverandering, relevantie, duurzaamheid en impact van projecten te beoordelen, waarbij alle relevante actoren betrokken zijn. Regelmatig worden de People First Impact Method (PFIM) en de Most Significant Change (MSC) techniek in combinatie met participatieve video ingezet bij evaluaties.

Simon Koolwijk werkt samen met lokale NGOs en evaluatoren  voor impact beoordelingen, tussentijdse evaluaties en eindevaluaties in Afrika (Ethiopië, Kenia, Nigeria, Oeganda, Sierra Leone en Zuid Soedan), West-Europa (Nederland, Frankrijk en Duitsland), Oost-Europa (Armenië, Moldavië en Georgië), het Midden-Oosten (Egypte en Palestina) en Azië (India).
 
Simon is gespecialiseerd in het uitvoeren van audio-visuele impact beoordelingen en evaluaties in de domeinen van;
  • Gender en diversiteit;
  • Humanitaire hulp;
  • Klimaatverandering, biodiversiteit en milieu;
  • Sociaal rekenschap en goed bestuur; 
  • Publieke dienstverlening, eg.  Gezondheidszorg, onderwijs, water, sanitatie en landbouw.
Hierbij een overzicht van de portfolio van films, die bij baseline assessments en Most Significant Change (MSC) onderzoeken zijn ingezet.
 
             
Jaar Omschrijving Film
2021 Making of  Listening to the voices of refugees - verhalen van vluchtelingen over hun leven in de kampen in Griekenland
2019 From voices to choices – Most Significant Change verhalen van door crisis getroffen mensen over de impact van de humanitaire interventie in Nyinbuoli, Zuid Soedan.
2019 Stories of change van het Sociale 
Accountability and Building Inclusion programma in Sierra Leone
2018 No healthy soil, no meadow birds – Een participatieve film, als baseline onderzoek, met verhalen over de teruggang van de weidevogel populatie in Friesland, Nederland
2015 Verbetering van de dienstverlening in de gezondheidszorg via het social accountability programma in Matehare Town, Ethiopia. verteld via Most Significant Change (MSC) verhalen
 
Contact
Heeft u meer vragen, >>>> Contact Simon Koolwijk of stuur een e-mail  faccom@xs4all.nl 
 

Nieuws

Tussentijdse evaluatie van 'Sociale verantwoordelijkheid en inclusie programma' in Sierra Leone en evaluatie humanitaire hulpverleningsprogramma in Nigeria

Tussen februari en april 2019 heb ik twee evaluaties uitgevoerd in West-Afrika. De eerste was een tussentijdse evaluatie, waarin de Theory of Change (ToC) werd beoordeeld van een programma voor sociale verantwoordelijkheid en inclusie van minderheidsgroepen in Sierra Leone bij het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van publieke diensten. Tijdens de evaluatie werden meer dan 200 actoren geïnterviewd over de voortgang van het project.
 
Deze tussentijdse evaluatie werd gevolgd door een evaluatie van een humanitair hulpverleningsprogramma in het noordoosten van Nigeria. Daar werden de impact en resultaten beoordeeld van een 'onvoorwaardelijk kasprogramma' en een interventie ter voorkoming van ondervoeding van kinderen. Beide interventies waren gericht op het helpen van gemarginaliseerde groepen voor lokale vluchtelingen, die door een burgeroorlog in het noordoosten van Nigeria ontheemd waren geraakt en in een levensbedreigende situatie waren gekomen door voedseltekorten. 

Lees meer nieuws in het nieuwsarchief.

Quote Referentie

Werk volbracht op een goed georganiseerde manier, binnen een beperkte tijd!

We hebben Simon ingehuurd om een ​​evaluatie van een noodhulpprogramma in Nigeria uit te voeren. Tijd en middelen voor de evaluatie waren beperkt, maar Simon slaagde erin om het werk binnen de gegeven tijd te voltooien en hij was in staat om een ​​goed kwalitatief rapport op te stellen over de resultaten die in het programma waren behaald. Simon is goed georganiseerd. Als professionele facilitator weet hij welke methode hij moet gebruiken om de informatie te verzamelen die hij nodig heeft om de vragen van de klant te beantwoorden. We zullen hem zeker weer gebruiken voor soortgelijke opdrachten en hem aanbevelen aan anderen.
Wilfried van Schasfoort
Directeur Fair and Sustainable