Facili2transform

Beter proces en resultaat

Impact beoordeling en evaluatie

Facili2transform voert impact beoordelingen en evaluaties uit van sociaaleconomische en ontwikkelingsprojecten. Facili2transform werkt op een gestructureerde en participatieve manier met als doel om de relevantie, programma-efficiëntie, effectiviteit, duurzaamheid en impact van projecten te beoordelen, waarbij alle relevante actoren betrokken zijn.

Simon Koolwijk, eigenaar van Facili2transform, is een ervaren teamleider, facilitator en evaluator met een uitgebreid netwerk van lokale evaluatoren in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië.


Facili2transform's toegevoegde waarde en uniciteit in evaluaties is;
 
 • Meer dan 25 jaar ervaring in internationale ontwikkeling;
 • Uitstekende rapportschrijfvaardigheden, ondersteund met foto's en infographics;
 • Verbindingen en een breed netwerk met evaluatoren in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië;
 • De participatieve aanpak met behulp van methoden zoals focusgroep discussies, semi-gestructureerde interviews, ‘appreciative inquiry’, ‘outcome harvesting’ en ‘most significant change;
 • Knowhow van digitale hulpmiddelen zoals ‘survey monkey’om gegevens te verzamelen en te analyseren;
 • Betrekken van alle relevante actoren bij het leren van lessen en het verzamelen van input voor aanbevelingen;
 • Solide interviewtechnieken om verhalen over verandering vast te leggen;
 • Degelijke kwalitatieve baseline-evaluaties, die worden gebruikt voor referentie en dialoog bij tussentijdse en eindevaluaties;
 • Capaciteit om organisatie analyses uit te voeren, als onderdeel van programmatische evaluaties;
 • Knowhow en capaciteit om (participatieve) fotografie of video toe te passen in discussies, dialoog en lesgeven.
 
Simon werkt samen met lokale evaluatoren,  voor impact beoordelingen, tussentijdse evaluaties en eindevaluaties in Afrika (Ethiopië, Kenia, Oeganda en Zuid Soedan), West-Europa (Nederland, Frankrijk en Duitsland), Oost-Europa (Armenië, Moldavië en Georgië), het Midden-Oosten (Egypte en Palestina) en Azië (India).
 
Simon is gespecialiseerd in het uitvoeren van impact beoordelingen en evaluaties in de domeinen van;
 • Gender en diversiteit
 • Klimaatverandering, biodiversiteit en milieu
 • Sociaal rekenschap en goed bestuur
 • Publieke dienstverlening, eg.  Gezondheidszorg, onderwijs, water, sanitatie en landbouw
 
Bekijk de trailer van de film 'Win by Diversity', die Simon ontwikkelde als resultaat van zijn onderzoek naar ‘Gender en Diversiteit’.   Heeft u meer vragen, >>>> Contact Simon Koolwijk

Nieuws

Workshop vloggen en video maken voor studenten in het Voorbereidend Beroepsonderwijs (VMBO)

Op 26 October, 2017 verzorgde ik de workshop vloggen en video maken voor studenten van het Voorbereidend Beroepsonderwijs in het zuiden van Nederland. Deze studenten nemen deel aan het project Vakkanjers Pioneers, waarbij studenten aan de slag gaan met het maken van een 'Magic Fountain' en een 'Informatiezuil' voor het reguleren van water. De Unie van Waterschappen is de opdrachtgever van dit project. De studenten zullen tijdens de projectperiode gaan vloggen over de voortgang van het project. Hiermee kan de opdrachtgever en de Vakkanjers Pioneers de constructie van de objecten volgen en ondersteuning bieden aan de studenten. Foto's  Rick Thijssen

Lees meer nieuws in het nieuwsarchief.

Quote Referentie

Verhalen hebben impact!

Het uitval percentage van studenten is afgenomen, het gedrag van leraren is meer gedisciplineerd geworden, studenten nemen meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces en de studie resultaten van studenten zijn sterk verbeterd op de Debre Work Junior School, mede door het social accountability proces. Omdat dit verhaal via het participatieve video proces werd gedeeld op een partner bijeenkomst besloot de lokale overheid na  de gezamenlijke dialoog om extra financiële middelen en ondersteuning beschikbaar te stellen voor andere scholen in de regio om 't social accountability proces te implementeren.