Facili2transform

Inzicht
Proces
Resultaat

Missie en Visie

Missie

Facili2transform heeft tot doel haar klanten te ondersteunen om een ​​beter proces en betere resultaten te bereiken door hen te helpen effectiever te monitoren, evalueren, verantwoording af te leggen en te leren (MEAL) in internationale ontwikkelingsprogramma's die zich bezighouden met publieke sociale dienstverlening, sociaal-economische ontwikkeling, ecologie & biodiversiteit en gemeenschapsontwikkeling. De menselijke factor is de sleutel in de aanpak van Facili2transform. Menselijke interactie tussen diverse actoren is cruciaal om monitoring, evaluatie, verantwoording en leer (MEAL) processen effectief te maken. Diversiteit en inclusie zijn twee belangrijke sleutelfactoren in dit proces. Het is mijn overtuiging (Simon Koolwijk, oprichter en eigenaar van Facili2transform), dat als mensen goed communiceren, begrip opbouwen en een vertrouwensrelatie opbouwen, dit zal bijdragen aan betere resultaten en sociale impact. Facili2transform adviseert, traint en begeleidt internationale ontwikkelingsprogramma's om de menselijke interactie component in MEAL systemen te integreren, welke beoogt een beter proces te realiseren om daarmee betere resultaten en sociale impact te realiseren.

Facili2transform heeft tot doel om professionals (in monitoring & evaluatie) en organisaties, die een leidende rol nemen in het realiseren van de Social Development Goals (SDGs) toe te rusten met gereedschappen, die hen en hun doelgroepen/ partners helpen om hun monitoring, evaluatie, verantwoording en leren (MAAL) systeem te verbeteren, waarbij het proces en de menselijke factor centraal staan. Het is Facili2transform's overtuiging dat een beter proces en samenwerking uiteindelijk bijdraagt aan betere resultaten en sociale impact.

Visie
Facili2transform wil een kleine organisatie zijn, die flexibel is, innoveert, inspireert en experimenteert in het ondersteunen en faciliteren van monitoring & evaluatie professionals en organisaties, die zich inzetten in het realiseren van de Social Development Goals (SDGs). Hiermee wil Facili2transform bijdragen aan duurzame resultaten voor een betere wereld.

Nieuws

Baseline meting met participatieve video voor biodiversiteit in Europa

Van 2 – 6 Juli, 2018 werd een participatieve video interventie gefaciliteerd voor het BIOGOV – Interreg Europe project. Deze PV interventie was een baseline meting met een participatieve filmproductie over de teruggang van de weidevogel populatie in Friesland. Tijdens deze participatieve documentaire deelden actoren hun perspectieven over hoe maatregelen te nemen om de teruggang van de weidevogelpopulatie te stoppen en de biodiversiteit in de regio te verbeteren.  Communicatie professionals en natuurbeschermingsorganisaties interviewden actoren op het gebied van biodiversiteit in de provincie van Friesland, Nederland.

Het participatieve video traject is onderdeel van het BIOGOV project, dat plaats vindt in 8 Europese landen met als doel de biodiversiteit te verbeteren door inzet van de multi-stakeholder benadering. Participatieve video richt zich op het vergroten van het bewustzijn, het ondersteunen van het leerproces en het zichtbaar maken van de problematiek, de verandering en de actoren die bij het proces betrokken zijn.

Lees meer nieuws in het nieuwsarchief

Quote Referentie

Verhalen hebben impact!

Het uitval percentage van studenten is afgenomen, het gedrag van leraren is meer gedisciplineerd geworden, studenten nemen meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces en de studie resultaten van studenten zijn sterk verbeterd op de Debre Work Junior School, mede door het social accountability proces. Omdat dit verhaal via het participatieve video proces werd gedeeld op een partner bijeenkomst besloot de lokale overheid na  de gezamenlijke dialoog om extra financiële middelen en ondersteuning beschikbaar te stellen voor andere scholen in de regio om 't social accountability proces te implementeren.