Facili2transform

Inzicht
Proces
Resultaat

Nieuws

Making of van remote participatieve video - luisteren naar de stemmen van vluchtelingen

Tussen januari en juni 2021 werd een participatieve video-interventie uitgevoerd met vluchtelingen en humanitaire hulpverleners in Griekenland. Deze video laat het proces zien, ervaringen met het proces hoe de stem werd gegeven aan vluchtelingen over hoe zij het leven in de vluchtelingenkampen ervaren en over hoe zij hun toekomst zien. Het proces werd op afstand gefaciliteerd door Ralf Otto en Simon Koolwijk

Secret - Dans film

In de laatste week van augustus 2021 hebben we met een geweldig team de dans/poëziefilm Secret (5 minuten) gemaakt bij Kino Dynamique in Jena, Duitsland. De film vertelt het verhaal over verlies, rouw en acceptatie. De film is ingezonden naar een aantal festivals.

Revenge
Half augustus 2021 produceerde we samen met een inspirerend team een tweede dramafilm tijdens Kino Leipzig. “Revenge” is een komedie die het verhaal vertelt over drie mensen die elkaar bedriegen. Wraak heeft een prijs, die duidelijk wordt als het verhaal zich ontvouwt.

Mysterie van de verdwenen boerin

Half augustus 2021 nam ik deel aan Kino Datsche in Leipzig, Duitsland. Ik kreeg de kans om samen met een inspirerend team een ​​dramafilm in documentaire stijl te produceren. Mysterie van de verdwenen boerin vertelt het verhaal over de verdwijning van Alena van een boerderij. Drie kinderen, de zwager en de zus van Alena blikken terug op wat er de afgelopen 33 jaar is gebeurd. In september 2021 werd de film geselecteerd en vertoond op het 4e Multicultural Film Festival in Toronto.

Remote participatieve video met verhalen over vluchtelingen in Griekenland

Van januari - juni 2021 participeerde een team van vluchtelingen en leden van een lokale humanitaire organisatie in een remote participatieve video-interventie. Het belangrijkste doel van de interventie was om te luisteren naar de stemmen van vluchtelingen in twee vluchtelingenkampen in het noorden van Griekenland en om hun levenssituatie beter te begrijpen over wat momenteel belangrijk is in hun leven. Op 1 juli, 2021 werd het proces afgesloten met een online projectie. Het proces werd op afstand begeleid door Ralf Otto en Simon Koolwijk.


Tijdens de eerste fase van het project hebben de deelnemers hun vaardigheden voor het maken van video's versterkt, waaronder onderzoek, verhaalontwikkeling, filmen en monteren. Eind februari 2021 voltooide elk team per nederzetting een levensverhaal van een vluchteling. Tussen begin maart tot eind juni, 2021 werkten twee teams aan het voltooien van films met verhalen van vluchtelingen, die de meest belangrijkste issues in het dagelijks leven van vluchtelingen visualiseerden. Op 1 juli 2021 werden de films via een online screening gedeeld voor discussie en het nemen van vervolgstappen.

Online projectie film 'Adapting to the Pandemic' door de deelnemers van de training Remote Participatory Video

Van 12 - 16 april 2021 namen vier deelnemers die werken met ngo's of particuliere bedrijven deel aan de training Remote Participatory Video. De 5-daagse online training werd gegeven door Ralf Otto en Simon Koolwijk. Als afronding van de cursus werd op 6 mei, 2021 de 12 minuten durende participatieve video 'Adapting to the Pandemic' vertoond en gedeeld met een publiek van 30 deelnemers afkomstig uit de organisaties waar de deelnemers aan het werk waren. Tijdens de 2 uur durende online sessie werden de voordelen, lessen en mogelijkheden met de deelnemers gedeeld. 

Online tentoonstelling Zozan Hamo's Road to Hope

In maart 2021 heb ik de online expositie van Zozan Hamo's Road to Hope gefaciliteerd en begeleid. Zozan is een moeder die de oorlog in Syrië moest ontvluchten en haar kinderen in veiligheid bracht. Ze maakte een aantal mooie en indrukwekkende schilderijen van haar reis. Ik assisteerde ook bij het monteren van de korte video van 4 minuten met delen van de online expositie, het verhaal van Zozan en de dialoog.

Vibrations - Kino Terragonik
In februari 2021 produceerde ik online de film 'Vibrations' met een team van acteurs en filmmakers uit Spanje en Zwitserland. Een week lang hebben we samen online gewerkt. De opnamen vonden plaats in twee lokale studio's in Catalonië, Spanje. Deze film toont 6 emoties / gemoedstoestanden van mensen die gaan van wantrouwen en woede naar de staat van genezing en liefde. Het verhaal wordt prachtig weergegeven door 5 acteurs.

Online facilitatie van thematische webinars

Tussen april 2020 en maart 2021 faciliteerde Facili2transform meer dan 15 online workshops met de Nedworc Association over onderwerpen als basisinkomen, Covid-19, economische en geografische ontwikkelingen in Afrika, gezondheid, milieu en de duurzame ontwikkelingsdoelen.  Facili2transform heeft 6 openbare webinars gehouden over participatieve video op afstand.

Een participatieve video virtueel op afstand geproduceerd over de impact van de Corona-epidemie
Op 3 september 2020 werd de ‘Making off over remote participatory video’ gedeeld tijdens een gezamenlijke online workshop van ReflACTION, een netwerk dat door gemeenschappen geleide acties promoot tijdens humanitaire crisissen. Tijdens het online evenement, dat werd bijgewoond door 25 ontwikkelingsprofessionals, werd besproken hoe verhalen over menselijke verandering kunnen worden verzameld en gebruikt voor dialoog voor het geval mensen in afgelegen gebieden vanwege de epidemie moeilijk bereikbaar zijn. Bekijk de ‘ Making off’;

Korte dramafilm over psychisch huiselijk geweld geproduceerd tijdens Kino MMXX in Luik, België
In september 2020 produceerde een filmteam van acteurs en producenten gezamenlijk de dramafilm ‘Déconnecté’ tijdens Kino MMXX in Luik, België. De korte film van 7 minuten toont een geval van psychisch huiselijk geweld.

Korte dansfilm - online geproduceerd in Kino Terragonik, Spanje
In juni 2020 werd in Kino Terragonik in Spanje samen met een team van acteurs en filmploegproducenten een dansfilm geproduceerd. De dansfilm ondersteund door poëzie toont het verhaal van erotomania, een disfunctioneel menselijk gedrag.

Participatieve video gefaciliteerd online, documentatie en filmen van verhalen over de impact van Covid-19 op vluchtelingen in Duitsland, Turkije en Oeganda

In mei en juni 2020 voerde Simon Koolwijk samen met Ralf Otto een participatieve video-interventie op afstand uit met het ReflACTION-netwerk, Welthungerhilfe, Kulika en Handicap International. Het doel van de participatieve video-interventie op afstand was om te luisteren naar verhalen van vluchtelingen in Duitsland, Turkije en Oeganda over de gevolgen van de Covid-19-crisis voor hun leven en de initiatieven die ze hadden ondernomen om elkaar te helpen. Door een proces van videoconferentievergaderingen en online tools toe te passen, konden teams in de drie landen vluchtelingen begeleiden om verhalen op hun locaties met de camera op te nemen en vast te leggen. Alle relevante beelden werden gecompileerd en besproken met de PV-teams. Ten slotte waren er drie interessante documentaires klaar en werden gedeeld op een gezamenlijk online filmfestival. De drie teams kregen de kans om hun films en ervaringen te presenteren en te delen. De komende maanden zullen de organisaties in Duitsland, Turkije en Oeganda van plan zijn de video te gebruiken voor bewustmakings- en beleidsbeinvloedingsactiviteiten. Op basis van de verzamelde verhalen en feedback van de vluchtelingen zijn er al enkele aanpassingen gemaakt in de dienstverlening van de organisaties.

Workshop participatieve video visualiseert de toekomst van het werk in 2055, 2090 en 2125

Op dinsdag 3 december, 2019 faciliteerde ik samen met Hans Broeks de workshop participatieve video. Deelnemers visualiseerden de toekomst van het werk voor 2055, 2090 en 2125. Deze workshop maakt deel uit van het 'Art of Agile' netwerk, die het participatief maken van kunst promoot als inspiratie voor agile werken. De participatieve video's maakten onderdeel van een kunst expositie met beelden, foto's en tekeningen die het werk van de toekomst lieten zien. Dit evenement werd onder bezielende leiding van Ronald Teeuw gefaciliteerd op de locatie van Capgemini. Als kick-off werd de film 'The computer of the future' getoond, die we samen in het najaar van 2019 produceerden via een participatief proces. Op het einde van de workshop deelden deelnemers hun inzichten en leermomenten op een denkbeeldige aardbol. Lees meer over het proces: Absolute beginners - a responsive creative approach - auteur Ronald Teeuw, https://artofagile.wixsite.com/artofagile/post/absolute-beginners-a-responsive-creative-approach 

Participatieve video in Zuid-Soedan - Deelname van crisis getroffen mensen in de besluitvorming bij humanitaire hulp

In de hele maand oktober 2019 heb ik een participatieve video-interventie uitgevoerd in twee gemeenschappen in Zuid-Sudan. Mensen deelden hun verhalen over hoe door crisis getroffen mensen worden betrokken bij de besluitvorming bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van humanitaire interventies. De leerervaringen werden van 19 - 21 november 2019 gedeeld op het Forum of Reflaction, een netwerk dat lokaal geleide initiatieven van lokale getroffen gemeenschappen in crisissituaties promoot. De participatieve video-interventie heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd en was zeer empowerment voor alle betrokken actoren.

Participatieve video als aftrap voor de dialoog over de 'Toekomst van het werk'. 
In de zomer van 2019 ontwikkelden professionals die deelnemen aan het netwerk 'Art of Agile' een script en een verhaal over 'de toekomst van het werk'. Op 27 september 2019 werd een korte film (8 minuten) opgenomen over de 'Computer van de toekomst'. Het verhaal vertelt vanuit het perspectief van 1984, wanneer mensen in een bedrijf 35 jaar vooruitkijken naar hoe de toekomst het werk er in 2019 zou uitzien. Deze film vormde de aftrap van de 'Art of Agile'-bijeenkomst over' de Toekomst van het Werk', die werd gehouden op 3 december 2019, waarbij alle deelnemers bijdroegen aan een gezamenlijk kunstwerk dat' de Toekomst van het Werk 'visualiseerde in 2055, 2090 en 2125. 
 
Korte films - Kino Kabarets Luik, Leipzig, Parijs en Jena
Tussen april en september 2019 produceerde en regisseerde ik samen met een team van acteurs, dansers, camera- en geluidsmensen vijf prachtige korte films. Twee korte dramafilms en drie dansfilms. De films werden geproduceerd tijdens de Kino Kabarets van Luik, Parijs, Leipzig en Jena. De laatste, Emptiness (Leegte), werd geproduceerd bij Kino Jena samen met Alena Leistner (Dans en Cheografie), Frank Muller (Camera), Constance Volkmar (Voice over) en Julia Bierau (Vertaling). Bekijk enkele films op https://vimeo.com/simonkoolwijk
 
Tussentijdse evaluatie van ‘Sociale verantwoordelijkheid en inclusie programma’ in Sierra Leone en evaluatie humanitaire hulpverleningsprogramma in Nigeria
Tussen februari en april 2019 heb ik twee evaluaties uitgevoerd in West-Afrika. De eerste was een tussentijdse evaluatie, waarin de Theory of Change (ToC) werd beoordeeld van een programma voor sociale verantwoordelijkheid en inclusie van minderheidsgroepen in Sierra Leone bij het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van publieke diensten. Tijdens de evaluatie werden meer dan 200 actoren geïnterviewd over de voortgang van het project. Ten slotte werd de tussentijdse evaluatie afgerond met een nationale bijeenkomst, waarbij alle belangrijke belanghebbenden betrokken waren die het lokale, districts- en nationale niveau vertegenwoordigden. Twee video's, samengesteld uit verhalen over verandering en verbeterpunten, vastgelegd en opgenomen tijdens de tussentijdse evaluatie, werden ter discussie gesteld. Tot slot werden de bevindingen gedeeld, besproken en gecompileerd tot conclusies en aanbevelingen tijdens een laatste bespreking van het uitvoerende team.
Deze tussentijdse evaluatie werd gevolgd door een evaluatie van een humanitair hulpverleningsprogramma in het noordoosten van Nigeria. Daar werden de impact en resultaten beoordeeld van een 'onvoorwaardelijk kasprogramma' en een interventie ter voorkoming van ondervoeding van kinderen. Beide interventies waren gericht op het helpen van gemarginaliseerde groepen voor lokale vluchtelingen, die door een burgeroorlog in het noordoosten van Nigeria ontheemd waren geraakt en in een levensbedreigende situatie waren gekomen door voedseltekorten. De evaluatie werd afgerond met een teambriefing, waarin gezamenlijke conclusies en aanbevelingen werden geformuleerd met de uitvoerende lokale organisaties. Facili2transform is gecommitteerd om meerdere vergelijkbare evaluaties tijdens 2019 en 2020 uit te voeren.
 
Training video storytelling voor monitoring en evaluatie, 7 - 8 Februari, 2019
Op 7 en 8 februari 2019 namen twee monitoring- en evaluatie experts deel aan de tweedaagse training 'Video’s maken voor monitoring en evaluatie'. In twee dagen tijd hebben ze kennis opgedaan over het toepassen van video voor monitoring en evaluatie, cameratechnieken en de kenmerken van een goede video. Dit werd gevolgd door praktische oefening en toepassing op het ontwikkelen, filmen en bewerken van verhalen. Aan het einde van de training toonden en deelden de M & E-experts een korte videoproductie die ze tijdens de training op basis van twee case studies hadden ontwikkeld.
De volgende cursus vindt plaats op 10 - 11 december, 2020, lees meer>>>  Cursus video's maken voor monitoring en evaluatie.

Participatieve video en de win-win van diversiteit en inclusiviteit - Januari, 2019

Tijdens het evenement 'Being Human in Agile Times' georganiseerd door Capgemini - Agile on the Fly op 21 januari 2019, hebben Saskia Ivens en ik een workshop verzorgd over de Win-Win van diversiteit en inclusiviteit in een agile werkomgeving. Met een groep van 10 deelnemers bespraken we 'uitdagingen, kansen en oplossingen - voor gender, diversiteit en inclusiviteit' in agile werkomgevingen door gebruik te maken van participatieve video. Tijdens de workshop lieten de deelnemers een aantal zeer interessante eye-openers via video zien over de toegevoegde waarde van het werken in diverse en inclusieve teams.

Video voor monitoring en evaluatie

Van 25 - 26 oktober 2018 heeft Facili2transform (Simon Koolwijk) de training Video voor Monitoring en Evaluatie uitgevoerd. Tijdens de training hebben deelnemers vaardigheden opgedaan over het toepassen van video voor het monitoren en evalueren van projecten. Bekijk de video met indrukken van deelnemers en de trainer Simon Koolwijk. De video is een gezamenlijke productie van zowel deelnemers als de trainer.

Als u geïnteresseerd bent in een training over video voor monitoring en evaluatie, raadpleegt u de website van Facili2transform. Website: https://www.facili.nl/

Lees al het nieuws van Facili2transform in het  nieuwsarchief

Nieuws

Subscribe to our Newsletter

* indicates required

Participatieve video als aftrap voor de dialoog over de 'Toekomst van het werk'. 

In de zomer van 2019 ontwikkelden professionals die deelnemen aan het netwerk 'Art of Agile' een script en een verhaal over 'de toekomst van het werk'. Op 27 september 2019 werd een korte film (8 minuten) opgenomen over de 'Computer van de toekomst'. Het verhaal vertelt vanuit het perspectief van 1984, wanneer mensen in een bedrijf 35 jaar vooruitkijken naar hoe de toekomst het werk er in 2019 zou uitzien. Deze film vormde de aftrap van de 'Art of Agile'-bijeenkomst over' de Toekomst van het Werk', die werd gehouden op 3 december 2019, waarbij alle deelnemers bijdroegen aan een gezamenlijk kunstwerk dat' de Toekomst van het Werk 'visualiseerde in 2055, 2090 en 2125. 

Lees meer nieuws in het nieuwsarchief

Quote Referentie

Het empowerende effect van participatieve video!

Ik ben erg gegrepen door het empowerende effect van participatieve video op de gemeenschap, overheidsofficials en publieke dienstverleners. Daarnaast gebruiken we de inhoud van de video's voor ons monitoring & evaluatie systeem in onze organisatie en de video's hebben ons geholpen om de vooruitgang in de publieke dienstverlening te meten bij de implementatie van het social accountability programma. Tigest Tewabe, Project coordinator, JECCDO