Facili2transform

Inzicht, proces en resultaat

Faciliteren (Online) Participatieve video

Wat is Participatieve Video (PV)? Participatieve video is een hulpmiddel waarbij mensen gezamenlijk een film maken om een ​​kwestie die voor hen belangrijk is te visualiseren en te bespreken.

Wat is het doel? Het verzamelen en analyseren van verhalen van actoren, die een sleutelrol spelen in een project. Dit proces omvat dialoog en discussie over zaken waarbij film een ​​toegevoegde waarde heeft, een verdiepend inzicht geeft en een belangrijk verschil maakt in de discussie (vooral gedragsverandering, emotioneel rakende vraagstukken die voor mensen belangrijk zijn).

PV is een uitstekende tool voor monitoring en evaluatie, omdat het een gelegenheid biedt voor ongehoorde stemmen om hun verhalen te delen en het een platform te geven om te worden opgenomen in een monitoring-, evaluatie-, verantwoording- en leerproces.

Het participatieve video proces

Bekijk de 6-minuten video, die 't proces van participatieve video visualiseert - De rol van crisis getroffen mensen in Zuid Soedan bij de wederopbouw.

 

 Voorbeeld van een participatieve video

Bekijk de  10-minuut durende video over een participatieve video interventie (opgenomen in oktober 2019), die de rol van de door crisis getroffen bevolking in Majak Bai, Zuid Soedan visualiseert bij de wederopbouw van hun gemeenschap.

Bent u geÏnteresseerd in deze benadering of training, bekijk onze open inschrijvingscursussen of neem contact op voor meer specifieke informatie, als u participatieve video in uw organisatie of project wilt toepassen. >>>> Contact.  

Online Participatieve Video

Sinds de Covid-19-crisis biedt Facili2transform ook Remote Participatory Video-training en faciliteert het online PV interventies. Door middel van het toepassen van videoconferenties, online tools, worden lokale teams begeleid bij het ontwikkelen van een participatieve video samen met de doelgroepen. Onlangs werd een externe PV-interventie voltooid met teams van WHH, Kulika en Handicap International in Duitsland, Turkije en Oeganda. Het doel van de interventie was om te luisteren naar verhalen van vluchtelingen over hoe ze werden getroffen door de Covid-19-crisis en de initiatieven die ze begonnen om elkaar te steunen. De PV-interventie leidde tot veranderingen in de aanpak van de programma-uitvoering van de deelnemende organisaties en zij zullen de video's gebruiken voor bewustmaking en belangenbehartiging.

Bekijk de online tot stand gebrachte participatieve video over de Covid-19 crisis in Oeganda;

Bekijk de Making Off van het process van online gefaciliteerde participatieve video;

Nieuws

Participatieve video over water voorziening in Zuid-Soedan

Facili2transform verzorgde een aantal participatieve video trainingen in Zuid-Soedan. In samenwerking met VNG -International, werden water inspecteurs getraind om samen met de relevante stakeholders naar oplossingen te zoeken over vraagstukken met betrekking tot verbetering van de watervoorziening en hygiëne rond waterpunten. 

Lees meer nieuws in de nieuwsarchieven

Quote Referentie

Het empowerende effect van participatieve video!

Ik ben erg gegrepen door het empowerende effect van participatieve video op de gemeenschap, overheidsofficials en publieke dienstverleners. Daarnaast gebruiken we de inhoud van de video's voor ons monitoring & evaluatie systeem in onze organisatie en de video's hebben ons geholpen om de vooruitgang in de publieke dienstverlening te meten bij de implementatie van het social accountability programma. Tigest Tewabe, Project coordinator, JECCDO