Facili2transform

Inzicht
Proces
Resultaat

Faciliteren (Online) Participatieve video

Wat is (online) Participatieve Video (PV)? Participatieve video is een hulpmiddel waarbij mensen gezamenlijk een film maken om een ​​kwestie die voor hen belangrijk is te visualiseren en te bespreken. Bij online participatieve video wordt het proces op afstand via virtuele middelen gefaciltieerd.

Wat is het doel? Het verzamelen en analyseren van verhalen van actoren, die een sleutelrol spelen in een project. Dit proces omvat dialoog en discussie over zaken waarbij film een ​​toegevoegde waarde heeft. Het uiteindelijke doel is om de dienstverlening voor gemeenschappen/ belangrijke actoren te verbeteren. Participatieve video draagt bij aan het leerproces, verdieping en empowerment van de betrokken actoren. 

PV is een uitstekende tool voor monitoring en evaluatie, omdat het een gelegenheid biedt voor ongehoorde stemmen om hun verhalen te delen en hen een platform te geven om te worden opgenomen in een monitoring-, evaluatie-, verantwoording- en leerproces. Participatieve video legt vast wat enquêtes, vragenlijsten en staafdiagrammen niet communiceren; de menselijke verhalen en stemmen van de mensen.

“In 2021 kwam ik de online cursus participatieve video op afstand van Facili2transform tegen. Het was destijds de enige praktijkcursus participatieve video waaraan ik thuis kon deelnemen. Het was een fijne cursus waar ik veel praktijkervaring heb opgedaan met de methode. Dit betekende dat ik een evaluatieplan kon ontwikkelen met behulp van de ervaring die ik tijdens de cursus had opgedaan en consultants kon begeleiden om de evaluatie in Nairobi uit te voeren (die Participatory niet had gebruikt, maar vaardigheden waarvan ik wist dat ze van vitaal belang zouden zijn). Het resultaat was dat we een evaluatie aan het einde van het project hebben uitgevoerd die innovatief, echt participatief, toegankelijker voor doven en daadwerkelijk boeiend voor externe doelgroepen was. Ik heb nog nooit mensen zo enthousiast gezien door een evaluatie! Aangezien het eindproduct van de evaluatie een video is, is het veel meer een effectief instrument om het bewustzijn over uitdagingen of hiaten in het project te vergroten, en voor ons heeft het ons laten zien dat er meer moet worden gedaan om beroepsopleiding toegankelijk te maken voor doven jonge mensen. Ik zou deze cursus aanbevelen aan iedereen die een evaluatie wil laten uitvoeren of uitvoeren die gericht is op het waarderen van de perspectieven van de gemeenschappen waarmee ze werken en die meer betrokkenheid wil bij de resultaten.”
                                                                                                           Corinna Philpott

Bekijk de portfolio van participatieve films, waarbij Facili2transform het proces faciliteerde. Ben je geinteresseerd in de 5-daagse online training lees meer over de training (online) participatieve video

             
Jaar Omschrijving Film
2021 Making of  'Listening to the voices of refugees'  - Greece
2020 Refugee Covid-19 experience – Rhinocamp, Oeganda
2020 Together in times of Corona – verhalen van vluchtelingen in Turkije over de impact van Covid-19. 
2020 Distanced but United is a story is een verhaal over vluchtelingen met een handicap in Duitsland over de impact van de COVID-19 epidemie op hun leven. 
2020 Remote Participatory Video - making of - een platform voor de ongehoorde stemmen.
2019 From voices to choices – De rol van door crisis getroffen gemeenschappen in de besluitvorming in Nyinbuoli, Zuid-Soedan.
2019 From voices to choices –De rol van door crisis getroffen gemeenschappen in de besluitvorming in Majak Bai, South Sudan.
2018 No healthy soil, no meadow birds – Een participatieve film over de teruggang van de weidevogel populatie in Friesland, Nederland. 
2015 Health Service gains through social accountability in Matehare Town, Ethiopia 

Voor meer films en participatieve videos, bekijk en download de portfolio of films and remote (participatory) videos.

Contact

Bent u geinteresseerd in het toepassen van een participatieve video interventie in uw project, neem contact op met,  Simon Koolwijk, e-mail. faccom@xs4all.nl

Nieuws

Klant interview met Lucia Nass, expert social accountability en lokaal bestuur

In oktober 2021 is er een videocast interview gehouden met Lucia Nass, expert social accountability. Ze was coördinator capaciteitsopbouw bij het Ethiopian Social Accountability Program tussen 2013 en 2019. Dit programma vond plaats in heel Ethiopië en er waren meer dan 100 gemeenschappen bij betrokken. Ze begeleidde en coordineerde de participatieve video-interventies die in dit programma plaatsvonden. De participatieve video-interventies die plaatsvonden, visualiseerden uitdagingen, veranderingen en genereerden dialoog voor verandering in gemeenschappen.

Lees meer nieuws in de nieuwsarchieven

Quote Referentie

Het empowerende effect van participatieve video!

Ik ben erg gegrepen door het empowerende effect van participatieve video op de gemeenschap, overheidsofficials en publieke dienstverleners. Daarnaast gebruiken we de inhoud van de video's voor ons monitoring & evaluatie systeem in onze organisatie en de video's hebben ons geholpen om de vooruitgang in de publieke dienstverlening te meten bij de implementatie van het social accountability programma. Tigest Tewabe, Project coordinator, JECCDO