Facili2transform

Fun
Process
Learning

Cookie Statement

What are cookies?

We make use of cookies on this website. A cookie is a simple small file that is sent along with pages from this website and stored by your browser on your hard drive from your computer. The information stored therein can be sent back to our server on a subsequent visit. We use third party cookies.

Google Analytics

Through our website a cookie is placed from the American company Google, as part of the "Analytics" service. We use this service to track and get reports on how visitors use the website. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or if third parties process the information on behalf of Google. We have no influence on this. We have not allowed Google to use the obtained analytics information for other Google services. The information that Google collects is anonymised as much as possible. We have signed a processor agreement with Google.

YouTube 

Through our website a cookie is placed from the American company YouTube (owned by Google). We use this service to play video content on our website.

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden. We maken gebruik third party cookies.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten.

YouTube 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf YouTube (eigendom van Google). Wij gebruiken deze dienst om videocontent af te spelen op onze website.

 

Simon Koolwijk

Nijmegen, The Netherlands
Tel: +31 243 504 437 
E-mail: faccom@xs4all.nl