Facili2transform

Fun
Process
Learning

Disclaimer

The website .facili.nl and most parts (text, photos and videos) are the property of Facili2transform.

It is not permitted to take over, multiply or in any way distribute or make public (part of) this site without the express written permission of Facili2transform.

The information on this website has been compiled with care. Nevertheless, it is possible that this information is incomplete and / or contains inaccuracies. Facili2transform excludes all liability for any direct or indirect damage, of whatever nature, arising from the use of this website.

All information on this website can be changed at any time without further notice. Facili2transform is not responsible for the opinions of third parties shown on the site.

Hyperlinks that lead to external websites outside the domain .facili.nl are not the property of Facili2transform. Facili2transform does not accept any liability with regard to the content of websites that are not maintained by Facili2transform.


Disclaimer

De website .facili.nl en de meeste onderdelen (tekst, foto's en filmpjes) zijn eigendom van Facili2transform. 

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Facili2transform.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Facili2transform sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. 

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Facili2transform is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond. 

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein .facili.nl zijn geen eigendom van Facili2transform. Facili2transform aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Facili2transform worden onderhouden.

Simon Koolwijk

Nijmegen, The Netherlands
Tel: +31 243 504 437 
E-mail: faccom@xs4all.nl