Facili2transform

Beter proces en resultaat

Facili2transform

Beter proces en resultaat door effectievere menselijke interactie, diversiteit en inclusie in monitoring, evaluatie, verantwoording en leren (MEAL)

Facili2transform heeft tot doel haar klanten te ondersteunen om een ​​beter proces en betere resultaten te bereiken door hen te helpen effectiever te monitoren, evalueren, verantwoording af te leggen en te leren (MEAL) in internationale ontwikkelingsprogramma's die zich bezighouden met publieke sociale dienstverlening, sociaal-economische ontwikkeling, ecologie & biodiversiteit en gemeenschapsontwikkeling. De menselijke factor is de sleutel in de aanpak van Facili2transform. Diversiteit en inclusie zijn twee belangrijke sleutelfactoren in dit proces. Menselijke interactie tussen diverse actoren is cruciaal om monitoring, evaluatie, verantwoording en leer (MEAL) processen effectief te maken. Het is mijn overtuiging (Simon Koolwijk, oprichter en eigenaar van Facili2transform), dat als mensen goed communiceren, begrip opbouwen en een vertrouwensrelatie opbouwen, dit zal bijdragen aan betere resultaten en sociale impact. Facili2transform adviseert, traint en begeleidt internationale ontwikkelingsprogramma's om de menselijke interactie component in MEAL systemen te integreren, welke beoogt een beter proces te realiseren om daarmee betere resultaten en sociale impact te realiseren.

Klanten en doelgroep

Facili2transform heeft tot doel om professionals (in monitoring & evaluatie) en organisaties, die een leidende rol nemen in het realiseren van de Social Development Goals (SDGs) toe te rusten met gereedschappen, die hen en hun doelgroepen/ partners helpen om hun monitoring, evaluatie, verantwoording en leren (MAAL) systeem te verbeteren, waarbij het proces en de menselijke factor centraal staan. Het is Facili2transform's overtuiging dat een beter proces en samenwerking uiteindelijk bijdraagt aan betere resultaten en sociale impact. 

Facilitator, trainer, evaluatie expert en filmcoach

Met passie begeleid ik processen, waarbij organisaties en mensen met een gezamenlijk belang leren, ontmoeten,  relaties versterken en verdiepen, reflecteren en gezamenlijk strategie ontwikkelen. Mijn rol is dit proces te begeleiden door facilitatie, training, evaluatie en coaching. Indien het toegevoegde waarde levert, wordt film als leermiddel ingezet. Filmmaken is een proces dat bewustwording vergroot, dialoog stimuleert en verdiept en dat helpt verandering te versnellen. Indien film geen toegevoegde waarde biedt, lever ik groep facilitatie aan dat bijdraagt aan een beter proces en resultaat.

Placeholder image

Mijn klanten zetten zich in voor diversiteit, een eerlijke wereld, natuur, een goed milieu en leefbare woonomgeving en nemen een leidende rol in het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDGs) 

Agenda

Bent u geÏnteresseerd om aan een workshop of training per open inschrijving deel te nemen, lees de laatste update van onze agenda. 

Nieuws

Video’s maken voor monitoring en evaluatie - 7 en 8 februari, 2019

Op 7 en 8 februari 2019 namen twee monitoring- en evaluatie experts deel aan de tweedaagse training 'Video’s maken voor monitoring en evaluatie'. In twee dagen tijd hebben ze kennis opgedaan over het toepassen van video voor monitoring en evaluatie, cameratechnieken en de kenmerken van een goede video. Dit werd gevolgd door praktische oefening en toepassing op het ontwikkelen, filmen en bewerken van verhalen. Aan het einde van de training toonden en deelden de M & E-experts een korte videoproductie die ze tijdens de training op basis van twee case studies hadden ontwikkeld.
De volgende cursus vindt plaats op 24 - 25 oktober, 2019, lees meer>>>  Cursus video's maken voor monitoring en evaluatie. 
 
Lees meer nieuws in het nieuws archief 

Agenda

Data voor de eerstvolgende trainingen

Quote Referentie

Verhalen hebben impact!

Het uitval percentage van studenten is afgenomen, het gedrag van leraren is meer gedisciplineerd geworden, studenten nemen meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces en de studie resultaten van studenten zijn sterk verbeterd op de Debre Work Junior School, mede door het social accountability proces. Omdat dit verhaal via het participatieve video proces werd gedeeld op een partner bijeenkomst besloot de lokale overheid na  de gezamenlijke dialoog om extra financiële middelen en ondersteuning beschikbaar te stellen voor andere scholen in de regio om 't social accountability proces te implementeren.