Facili2transform

Beter proces en resultaat

Facili2transform

Beter proces en resultaat door het meten en analyseren van gedragsverandering en het faciliteren van planning, monitoring en evaluatie

Facili2transform heeft tot doel haar klanten te ondersteunen om een ​​beter proces en betere resultaten te bereiken door hen te helpen gedragsverandering te meten en te analyseren en ondersteuning te bieden bij planning, monitoring en evaluatie.  Hiervoor gebruik ik het COM-B model (Capaciteiten, Kansen, Motivaties en Gedragsverandering), Participatieve video, ToC (Theory of Change), Outcome Mapping en het Business Canvas model. Ik bied deze diensten ook virtueel aan, door het faciliteren van tailormade online planning, monitoring, evaluatie en training trajecten.

Klanten en doelgroep

Facili2transform heeft tot doel om professionals (in monitoring & evaluatie) en organisaties, die een leidende rol nemen in het realiseren van de Social Development Goals (SDGs) toe te rusten met gereedschappen, die hen en hun doelgroepen/ partners helpen om hun monitoring, evaluatie, verantwoording en leren (MAAL) systeem te verbeteren, waarbij het proces en de menselijke factor centraal staan. Het is Facili2transform's overtuiging dat een beter proces en samenwerking uiteindelijk bijdraagt aan betere resultaten en sociale impact. 

(Online) facilitator, trainer, evaluatie expert en filmcoach

Met passie begeleid ik processen (met name activiteiten met gedragsverandering), waarbij organisaties en mensen met een gezamenlijk belang leren, ontmoeten,  relaties versterken en verdiepen, reflecteren en gezamenlijk strategie ontwikkelen. Mijn rol is dit proces te begeleiden door (online) facilitatie, training, evaluatie en coaching. Indien het toegevoegde waarde levert, wordt film als leermiddel ingezet om gedragsverandering te meten en te visualiseren. Filmmaken is een proces dat bewustwording vergroot, dialoog stimuleert en verdiept en dat helpt verandering te versnellen. Indien film geen toegevoegde waarde biedt, lever ik research en groep facilitatie aan dat bijdraagt aan een beter proces en resultaat.

Mijn klanten zetten zich in voor diversiteit, een eerlijke wereld, natuur, een goed milieu en leefbare woonomgeving en nemen een leidende rol in het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDGs). Ik promoot initiatieven en de bewegingen op het gebied van #savetheplanet en #shifthappens   

Agenda

Bent u geÏnteresseerd om aan een workshop of training per open inschrijving deel te nemen, lees de laatste update van onze agenda. 

Nieuws

Participatieve video in Zuid-Sudan - Deelname van crisis getroffen mensen in de besluitvorming bij humanitaire hulp

In de hele maand oktober 2019 heb ik een participatieve video-interventie uitgevoerd in twee gemeenschappen in Zuid-Sudan. Mensen deelden hun verhalen over hoe door crisis getroffen mensen worden betrokken bij de besluitvorming bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van humanitaire interventies. De leerervaringen werden van 19 - 21 november 2019 gedeeld op het Forum of Reflaction, een netwerk dat lokaal geleide initiatieven van lokale getroffen gemeenschappen in crisissituaties promoot.

De participatieve video-interventie heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd en was zeer empowerment voor alle betrokken actoren.
 
Lees meer nieuws in het nieuws archief 

Agenda

Data voor de eerstvolgende trainingen

Quote Referentie

Simon’s belangrijkste vaardigheid is ‘onzichtbaar’ te zijn, maar hij is toch aanwezig om samen met de groep resultaten te oogsten

Ik ken Simon Koolwijk als een expert op het gebied van leren, faciliteren en evalueren van projekten en als trainer in faciliteer technieken. Hij begeleidde de ontwikkeling van een Trainers Team in milieu educatie en proces begeleiding van milieu projekten voor een meerjarenprogramma in 6 landen op de Westelijke Balkan. Medewerkers van de NGO in Nederland en lokaal personeel van de NGO's uit de 6 landen werden getraind. Ik ken Simon Koolwijk ook als een facilitator in Strategieprocessen, waarin zijn belangrijkste vaardigheid  is  het 'onzichtbaar zijn', maar toch de mogelijkheden biedt om veel resultaten te oogsten en mensen op hun gemak en comfortabel te maken in de interactie.

Rita van Keulen, IUCN