Facili2transform

Beter proces en resultaat

Facili2transform

Beter proces en resultaat door het meten en analyseren van gedragsverandering en het faciliteren van planning, monitoring en evaluatie

Facili2transform heeft tot doel haar klanten te ondersteunen om een ​​beter proces en betere resultaten te bereiken door hen te helpen gedragsverandering te meten en te analyseren en ondersteuning te bieden bij planning, monitoring en evaluatie.  Hiervoor gebruik ik het COM-B model (Capaciteiten, Kansen, Motivaties en Gedragsverandering), Participatieve video, ToC (Theory of Change), Outcome Mapping en het Business Canvas model. Ik bied deze diensten ook virtueel aan, door het faciliteren van tailormade online planning, monitoring, evaluatie en training trajecten.

Klanten en doelgroep

Facili2transform heeft tot doel om professionals (in monitoring & evaluatie) en organisaties, die een leidende rol nemen in het realiseren van de Social Development Goals (SDGs) toe te rusten met gereedschappen, die hen en hun doelgroepen/ partners helpen om hun monitoring, evaluatie, verantwoording en leren (MAAL) systeem te verbeteren, waarbij het proces en de menselijke factor centraal staan. Het is Facili2transform's overtuiging dat een beter proces en samenwerking uiteindelijk bijdraagt aan betere resultaten en sociale impact. 

(Online) facilitator, trainer, evaluatie expert en filmcoach

Met passie begeleid ik processen (met name activiteiten met gedragsverandering), waarbij organisaties en mensen met een gezamenlijk belang leren, ontmoeten,  relaties versterken en verdiepen, reflecteren en gezamenlijk strategie ontwikkelen. Mijn rol is dit proces te begeleiden door (online) facilitatie, training, evaluatie en coaching. Indien het toegevoegde waarde levert, wordt film als leermiddel ingezet om gedragsverandering te meten en te visualiseren. Filmmaken is een proces dat bewustwording vergroot, dialoog stimuleert en verdiept en dat helpt verandering te versnellen. Indien film geen toegevoegde waarde biedt, lever ik research en groep facilitatie aan dat bijdraagt aan een beter proces en resultaat.

Mijn klanten zetten zich in voor diversiteit, een eerlijke wereld, natuur, een goed milieu en leefbare woonomgeving en nemen een leidende rol in het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDGs). Ik promoot initiatieven en de bewegingen op het gebied van #savetheplanet en #shifthappens   

Agenda

Bent u geÏnteresseerd om aan een workshop of training per open inschrijving deel te nemen, lees de laatste update van onze agenda. 

Nieuws

Participatieve video gefaciliteerd online, documentatie en filmen van verhalen over de impact van Covid-19 op vluchtelingen in Duitsland, Turkije en Oeganda

In mei en juni 2020 voerde Simon Koolwijk samen met Ralf Otto een participatieve video-interventie op afstand uit met het ReflACTION-netwerk, Welthungerhilfe, Kulika en Handicap International. Het doel van de participatieve video-interventie op afstand was om te luisteren naar verhalen van vluchtelingen in Duitsland, Turkije en Oeganda over de gevolgen van de Covid-19-crisis voor hun leven en de initiatieven die ze hadden ondernomen om elkaar te helpen. Door een proces van videoconferentievergaderingen en online tools toe te passen, konden teams in de drie landen vluchtelingen begeleiden om verhalen op hun locaties met de camera op te nemen en vast te leggen. Alle relevante beelden werden gecompileerd en besproken met de PV-teams. Ten slotte waren er drie interessante documentaires klaar en werden gedeeld op een gezamenlijk online filmfestival. De drie teams kregen de kans om hun films en ervaringen te presenteren en te delen.

De komende maanden zullen de organisaties in Duitsland, Turkije en Oeganda van plan zijn de video te gebruiken voor bewustmakings- en beleidsbeinvloedingsactiviteiten. Op basis van de verzamelde verhalen en feedback van de vluchtelingen zijn er al enkele aanpassingen gemaakt in de dienstverlening van de organisaties.
 
Lees meer nieuws in het nieuws archief 

Agenda

Data voor de eerstvolgende trainingen

Quote Referentie

Simon’s belangrijkste vaardigheid is ‘onzichtbaar’ te zijn, maar hij is toch aanwezig om samen met de groep resultaten te oogsten

Ik ken Simon Koolwijk als een expert op het gebied van leren, faciliteren en evalueren van projekten en als trainer in faciliteer technieken. Hij begeleidde de ontwikkeling van een Trainers Team in milieu educatie en proces begeleiding van milieu projekten voor een meerjarenprogramma in 6 landen op de Westelijke Balkan. Medewerkers van de NGO in Nederland en lokaal personeel van de NGO's uit de 6 landen werden getraind. Ik ken Simon Koolwijk ook als een facilitator in Strategieprocessen, waarin zijn belangrijkste vaardigheid  is  het 'onzichtbaar zijn', maar toch de mogelijkheden biedt om veel resultaten te oogsten en mensen op hun gemak en comfortabel te maken in de interactie.

Rita van Keulen, IUCN